Search:
Title Image

Speciale elektromotoren

Speciale elektromotoren

Afhankelijk van de applicatie kunt u kiezen voor een beschikbare industrie standaard of voor maatwerk. Situaties waarbij maatwerk aan te raden is zijn:

De levensduur kan niet worden behaald met een standaard motor.

De gewenste afmeting en het te leveren vermogen of koppel zijn niet haalbaar.

De omgeving is dusdanig uitdagend dat er aanpassingen nodig zijn.

De aantallen zijn dusdanig groot, dat het economisch zinvol is een voor de applicatie afgestemde motor te creëren.

Speciale motoren kunnen op diverse manieren tot stand komen. Hierin zijn de volgende mogelijkheden:

Standaard motor met eenvoudige aanpassingen:

Eenvoudige aanpassingen

Hogere afdichtingsklasse.

Gespoten in speciale coating (ook zeewaardige coatings mogelijk).

Speciale wikkelingen.

Motor met ver veranderde eigenschappen:

Motoren geschikt voor onder water gebruik.

Water gekoelde motoren.

Motoren met speciale afmetingen.

Laag toerige, hoog koppel motoren / liftmotoren.

Voor al deze genoemde speciale motoren kunt u terecht bij Euronorm. Samen met u worden de specifieke benodigde eigenschappen in kaart gebracht en vertaald naar een optimaal elektromotor ontwerp.